Yeni elan
(5000)

Bu nömrəyə SMS-kod göndəriləcək

Milyon.Az-ın sadə qaydaları

  • Eyni elanı bir neçə dəfə təqdim etməyin.
  • Təsvir və ya şəkillərdə telefon, email və ya sayt ünvanı göstərməyin.
  • Ad yerində qiymət yazmayın - bunun üçün ayrıca yer var.
  • Qadağan olunmuş məhsulları satmayın.

Saytın tam qaydaları
Alıcılarla mesajlar vasitəsilə danışın
Milyon.az tətbiqini yükləmək üçün kameranı QR-kodun üzərinə gətirin.