İstifadəçi razılaşması

İstifadəçi razılaşması Milyon.az

1. Ümumi şərtlər

1.1. Həmin Razılaşma https://milyon.az/ Servisin İstifadəçiləri tərəfindən istifadə şərtlərini müəyyən edir.

1.2. Həmin İstifadəçi Razılaşmanın məqsədləri üçün aşağıda göstərilən terminlər və təyinlər aşağıdakı mənada tətbiq olunur:

  1.2.1. Servis – İnternet şəbəkəsində https://milyon.az/ ünvanında yerləşdirilmiş İnternet-resursu (sayt), müxtəlif əməliyyat sistemləri əsasında sayta əlavələr və başqa xidmətlər, həmçinin proqram təminatıdır, saytın, əlavələrin və başqa xidmətlərin dizaynı (qrafiki tərtibatı), məlumat bazası, xidmətlərin istənilən bölməsi (yarımbölmələri), həmçinin xidmətlərdə Administrasiya və İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyadır.
  1.2.2. Administrasiya – Servisin inzibatçılığını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış və qeydiyyatdan keçmiş “MAYAZ GROUP” OÜ Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı (VÖEN: 101565822) həyata keçirir. Servisə dair bütün mülkiyyət hüquqları müstəsna olaraq Filiala aiddir.
  1.2.3. İstifadəçi – razılaşma şərtlərini qəbul etmiş və Servis xidmətlərindən istifadə edən istənilən hüquq səlahiyyəti olan şəxsdir.
  1.2.4. Şəxsi hesab – bu İstifadəçinin mühitinin İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş (yerləşdirilmiş) məlumatlar və qurmalar məcmusudur. Hər hansı bir İstifadəçinin yalnız bir Şəxsi kabinetə malik olmaq hüququ var.
  1.2.5. İstifadəçinin şəxsi informasiyası – İstifadəçi haqqında məlumatlardır və ya məlumatlar məcmusudur ki, İstifadəçi özü haqqında, İstifadəçinin şəxsi məlumatları, Servisdən istifadə prosesində Administrasiyaya avtomatik olaraq ötürülən informasiya, o cümlədən IP-ünvan, cookie-dən informasiya, İstifadəçinin brauzeri haqqında və İstifadəçi haqqında başqa informasiyalar daxil olmaqla, qeydiyyat vaxtı sərbəst və ya Servisdən istifadə prosesində təqdim edir.
  1.2.6. İnformasiya – Servisdə İstifadəçi və ya Administrasiya tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən informasiyadır.
  1.2.7. Spam –alanlar tərəfindən kütləvi, icazə verilməyən və/və ya gözlənməyən reklam, informasiya, təşviqat və ya başqa xarakterli poçt və başqa göndərilmələrdir.
  1.2.8. Mal – bu məhsul, işlər, xidmətlər, maddi-texniki resurslar, mülki və qeyri-mülki hüquqlardır.
  1.2.9. Həmin Razılaşmanın Tərəfləri – Administrasiya və İstifadəçidir.

1.3. Həmin İstifadəçi Razılaşmasında istifadə olunan və "Terminlər və təyinlər" bəndində əksini tapmayan istənilən terminlər və anlayışlar, İstifadəçi Razılaşmasının mətnindən yaranan mənaya müvafiq olaraq izah ediləcəkdir. İstifadəçi Razılaşmasında istifadə edilən terminin və ya təyinin izah edilməsi barədə istənilən fikir ayrılıqlarının yaranması halında Administrasiya tərəfindən müəyyən edilən izah etmə tətbiq ediləcəkdir.

1.4. Servis xidmətlərindən və materiallarından istifadə edilmə qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları, həmçinin də hazırkı Razılaşma ilə tənzimlənir.

1.5. Hazırkı Razılaşma ictimai ofertadır.

1.6. Servis xidmətlərindən istifadə edərək, İstifadəçi hazırkı Razılaşmaya qoşulur və onun Servis xidmətlərindən istifadə üzrə təlimatlarına riayət etmək şərtlərini və öhdəliklərini qəbul edir.

1.7. Şirkət adından Servisdən istifadə halında belə şirkət hazırkı Razılaşmanı və onun şərtlərini qəbul edir.

1.8. Administrasiya istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı Razılaşmanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.

1.9. İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtləri ilə və ya ona daxil edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı halda o Servisə girişdən imtina etməli, Servisin xidmətlərindən istifadə etməsini dayandırmalıdır.

1.10. Bununla Administrasiya İstifadəçilərə Servisin xidmətlərindən istifadə etməklə elanların yerləşdirilməsi və axtarışı üzrə xidmətləri təklif edir.

1.11. Ayrı xidmətlərin verilməsi xüsusi qaydalarla və/və ya razılaşmalarla tənzimlənə bilər.

1.12. İstifadəçi o haqda müddəanı qəbul edir ki, Servisin bütün materialları və xidmətləri və ya onların istənilən hissəsi reklamla müşayiət oluna bilər. İstifadəçi onunla razıdır ki, Administrasiya hər hansı məsuliyyəti daşımır və belə reklamla əlaqədar hər hansı öhdəlikləri yoxdur.

1.13. Servisdə qeydiyyat könüllüdür. Servisdə qeydiyyat halında İstifadəçi Servisin əlavə xidmətlərinə daxil olur. Administrasiya İstifadəçidən onun qeydiyyat vaxtı göstərdiyi məlumatların təsdiqlənməsini və təsdiqləyici sənədləri istənilən vaxt tələb etmək hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.14. İstifadəçi öz parolunu gizli saxlamağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi öz elektron ünvanından və paroldan istifadə ilə hərəkətlərə, həmçinin də İstifadəçinin Şəxsi kabinetində yerinə yetirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi Servis xidmətlərindən yalnız öz şəxsi elektron ünvandan və paroldan istifadə ilə istifadə etmək hüququna malikdir. Əgər İstifadəçidə onun Şəxsi kabinetinə icazəsiz daxil olma haqqında şübhələnməyə əsaslar varsa, İstifadəçi öz parolunu sərbəst dəyişməyi öhdəsinə götürür.

1.15. Administrasiya İstifadəçilər tərəfindən qeydiyyat və/və ya avtorizasiya zamanı verilən informasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması üçün xüsusi texniki qərarlardan istifadə etməkdə haqlıdır.

1.16. Administrasiya zəmanət verə bilməz ki, İstifadəçi həqiqətən təqdim edildiyi kimidir, Servisdə qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən verilmiş informasiya isə doğrudur.

1.17. İstifadəçiyə bunun üçün Servisdə mümkün olan bütün alətlərdən istifadə edərək mümkün kontragentlərlə ünsiyyət saxlamağa tövsiyə edilir.

1.18. Administrasiya öz şəxsi mülahizəsi üzrə İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozan xidmətlərinə girişi dayandırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.19. İstifadəçi tərəfindən başqa şəxslərin hüquqlarının və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin pozması halında, həmçinin başqa səbəblərdən öz istədiyi kimi, Servis İstifadəçinin girişini məhdudlaşdırmaq və ya dayandırmaq hüququna malikdir.

1.20.İstifadəçi, hansının ki, xidmətlərə girişi dayandırılmışdır, və ya hansının ki, məlumatları etibarsızdır, Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar olaraq qeydiyyatdan keçmək hüququna malik deyildir. Belə İstifadəçi həmçinin Servisə və onun xidmətlərinə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

2. Servisdən istifadə. Elanların yerləşdirilməsi

2.1. Administrasiya xüsusi formanın doldurandan sonra bütün qeydiyyatdan keçmiş və qeydiyyatdan keçməmiş İstifadəçilərə Servisdə elanları yerləşdirmək hüququnu verir.

2.2. İstifadəçi qanunvericilik və ya beynəlxalq hüququn normaları pozulması kimi baxıla bilən hərəkətləri, o cümlədən intellektual mülkiyyət, müəlliflər və/və ya yanaşı hüquqlar sahəsində, həmçinin Servisin normal işinin pozulmasına gətirib çıxaran və ya gətirib çıxara biləcək istənilən hərəkətləri, təşəbbüs etməməyə razılaşır.

2.3. Mallar, işlər və xidmətlər barəsində bütün sazişlər İstifadəçilər arasında birbaşa bağlanılır. Servis Servisin vasitəsi ilə İstifadəçilər tərəfindən həyata keçirilən sazişlərin iştirakçı və/və ya vasitəçisi deyildir. Administrasiya belə sazişlərə nəzarət etmir və onlara görə məsuliyyət daşımır.

2.4. İstifadəçinin Servisdəki şərhləri və başqa qeydləri qanunvericiliyin tələbləri və əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normaları ilə münaqişəyə girməməlidir.

2.5. İstifadəçi o haqda xəbərdarlıq edilmişdir ki, Administrasiya onun tərəfindən xarici resurslara girişə və istifadəyə görə məsuliyyət daşımır, hansılara ki, dair istinadlar Servisdə ola bilər. Administrasiya elanların məzmununa, başqa resurslara istinadlar və elanların təsvirində göstərilmiş başqa informasiyaya görə məsuliyyət daşımır.

2.6. İstifadəçi tərəfindən verilmiş elanları, məlumatları və informasiyanı dərc etmək hüququnun Administrasiya tərəfindən alınması məqsədi ilə İstifadəçi Administrasiyaya hər yerdə qüvvədə olan , müddətsiz, qaytarılmaz, qeyri-müstəsna istifadə, yayılma, nəşr, yığım, işlənmə, nümayiş, surət çıxarma, təkrarlama hüququnu, məlumatların, təsvirlərin, şəkillərin, video və audio materialların, məlumat bazalarının, nəşrlərin, müəllif hüquqlarının və intellektual mülkiyyət hüquqlarının,həmçinin İstifadəçi tərəfindən bütün məlum olan və ya məlum olmayan informasiya daşıyıcılarında istənilən başqa informasiyanın yenidən hasili hüququnu verir. Yuxarı sadalanmış hüquqlar Administrasiyaya pulsuz verilir. İstifadəçi Servisin bütün İstifadəçilərinə özünün tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyaya girişə hüquq verir. Əlavə olaraq İstifadəçi Servisdə onun tərəfindən yerləşdirilmiş materiallara istənilən intellektual mülkiyyət hüquqlarına malikdir.

2.7. İstifadəçi tərəfindən istənilən informasiyanın və məlumatların verilməsi ilə əlaqədar olaraq üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulmasına görə Servis məsuliyyət daşımır.

2.8. Servisin istifadəçisi Servisin təlimatlarına uyğun olaraq elanları yerləşdirməyi və Mal və onun satılması şərtləri haqqında etibarlı və tam informasiyanı verməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi elanda göstərilmiş Mal haqqında informasiyanı yoxlamalı və, səhv və ya natamam məlumatlar aşkar edildikdə, elandakı lazımlı məlumatları düzəltməli və ya tamamlamalıdır.

2.9. Mal ilə elanı yerləşdirərək, İstifadəçi təsdiq edir ki, o elanda göstərilmiş hərəkətlərin belə Mal barəsində həyata keçirmək hüququna malikdir.

2.10. İstifadəçi təsdiq edir ki, Servisdə elanlarda informasiyanın və məlumatların yerləşdirilməsinə, bütün lazımlı hüquqlara, lisenziyalara, icazələrə malikdir, bütün patentlər, ticarət markaları, ticarət sirləri, intellektual mülkiyyət hüquqları daxil olmaqla, və ya uyğun olan yazılı razılığa, lisenziyaya və ya üçüncü şəxslərin onların adlarından, təsvirlərdən və ya başqa obyektlərdən istifadə üçün icazəsinə malikdir.

2.11. Servis İstifadəçidən yerləşdirilmiş Mal haqqında əlavə məlumatı və/və ya İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatları təsdiqləyən sənədləşməni tələb etmək hüququna malikdir. Servis belə sənədləşmənin və ya informasiyanın verilməsinə qədər nəşri saxlamaq hüququna malikdir.

2.12. İstifadəçi Servisdə ona istənilən aid olan Malları, bu şərt ilə ki, bunun üçün xüsusi icazələr tələb olunmur, həmçinin istifadənin qüvvədə olan qaydalarına riayət etmə şərti ilə, satmaq hüququna malikdir.

2.13. Xidmətlərin yüksək keyfiyyətini dəstəkləmək üçün, Servis Servisdə İstifadəçinin aktiv elanlarının miqdarını məhdudlaşdırmaq, həmçinin Servisdə İstifadəçinin hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.

2.14. Elanda Malın İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş təsviri bu Malın satışı şərtlərini təşkil edir.

2.15. Çatdırılma şərtləri elanda göstərilmiş Malın təsvirinə qoşulmalıdır.

2.16. Условия предоставления услуги или условия продажи и описание товара, указанные в объявлении, а также другие условия объявления, не должны противоречить действующему законодательству и настоящему Соглашению, как на момент размещения объявления, так и в дальнейшем. В случае если какое-либо условие объявления становится или признается таким, которое не соответствует законодательству или настоящему Соглашению в результате внесения изменений в действующее законодательство и/или Соглашение, такие условия или такое объявление должны быть дополнены или изменены Пользователем таким образом, чтобы устранить любые несоответствия. В случае невозможности внесения соответствующих изменений такое объявление должно быть удалено Пользователем. При возникновении случаев, указанных в настоящем пункте, Администрация оставляет за собой право без предварительного уведомления Пользователя осуществлять действия по редактированию или удалению таких объявлений.

2.17. Servisdə o elanlar qadağan edilmişdir ki, nəşri qüvvədə olan qanunvericiliyi pozur, əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normalarına ziddir, təhqiredicidir və ya yersizdir, həmçinin də üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozur. İstifadəçi əmin olmalıdır ki, təklif qüvvədə olan qanunvericilik və hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozmur.

2.18. Pullu xidmətlərdən istifadə zəmanət vermir ki, elan hazırkı Razılaşmanın pozulması zamanı Administrasiya tərəfindən bloklanmayacaqdır. Elanların yerləşdirilməsi qaydalarının pozulması halında ödənmiş xidmətlərə görə pul vasitələri qaytarılmır.

2.19. Elanda özündə satış, istifadə haqqında təklifləri və ya mallar və xidmətlər haqqında başqa informasiyanı saxlayan internet-saytların səhifələrinə istinadları qoymaq qadağandır.

2.20. İstifadəçi verilən xidmətləri dəstəkləməməyi və haqqında informasiyanı yaymamağı öhdəsinə götürür:

  2.20.1. Başqa ticarət meydançaları, internet-hərracları və/və ya internet mağazaları tərəfindən;
  2.20.2. Servisdə həmin və ya daha az ödənişlə təqdim edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən;
  2.20.3. Servisdə satışa qadağan edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən.

2.21. İstifadəçi Administrasiyanın yazı icazəsi olmadan Servisə girişin alınması üçün avtomatik proqramlardan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Elanları yerləşdirməyə icazə verən kompüter proqramlarından istifadə elanların yerləşdirilməsinin adi sırasını keçərək, Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadığı halda, qadağandır.

2.22. Bundan başqa, İstifadəçi öhdəsinə götürür:

  2.22.1. Servisin infrastrukturunu böyük yüklənməyə gətirib çıxara bilən heç bir hərəkətə təşəbbüs etməməyi;
  2.22.2. Administrasiyanın ilkin yazılı icazəsi olmadan Servisdə olanı istənilən informasiyanı köçürməməyi, təkrar etməməyi, dəyişdirməməyi, yaymamağı və ictimaiyyətə təqdim etməməyi;
  2.22.3. Servisə girişə mane olmaq və ya məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə Servisin işinə mane olmamağı, həmçinin avtomatik sistemlərin və ya proseslərin hərəkətinə mane olmamağı;

2.23. İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlar və onun Servisdə hərəkətləri olmamalıdır:

  2.23.1. yanlışlıq, qeyri-dəqiqlik və ya aldatma;
  2.23.2. dələduzluğa, aldatmağa və ya etimaddan sui-istifadəyə imkan yaratma;
  2.23.3. oğurluq və ya saxta əşyalarla sazişlərin bağlanmasına aparma;
  2.23.4. üçüncü şəxsin mülkiyyətini pozmaq və ya onun ticarət sirrinə və ya onun şəxsi həyatına toxunulmazlıq hüququna qəsd etmə;
  2.23.5. özündə kiminsə şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar reputasiyasını təhqir edən məlumatları saxlama;
  2.23.6. özündə kimə qaşı olursa olsun böhtan və ya təhdidləri saxlama;
  2.23.7. cinayətin törədilməsinə çağırma, həmçinin millətlərarası düşmənçiliyi qızışdırma;
  2.23.8. imkan yaratmaq, dəstəkləmək və ya terror və ekstremist fəaliyyətə çağırmaq;
  2.23.9. ədəbsizlik, və ya pornoqrafiya xarakterini daşımaq;
  2.23.10. özündə kompüter viruslarını saxlamaq, həmçinin də başqa kompüter proqramları, xüsusi halda, ziyanın çəkilməsinə, səlahiyyətsiz müdaxiləyə, gizli ələ keçirməyə və ya istənilən sistemin məlumatlarının və ya sistemin özünün, və ya onun hissəsinin, və ya şəxsi informasiyanın və ya başqa məlumatların (Servisin məlumatları daxil olmaqla) mənimsənməsinə yönəldilmiş;
  2.23.11. özündə reklam xarakterli materialları saxlamaq;
  2.23.12. üçüncü şəxslərin intellektual hüquqlarını, vətəndaşın təsvirinə hüququnu və üçüncü şəxslərin başqa hüquqlarını pozmaq;
  2.23.13. qüvvədə olan qanunvericiliyi başqa üsulla pozmaq.

2.24. İstifadəçiyə Servisdə elanları yerləşdirməyə, Servisdə xidmətlərdən istifadə etməklə sazişləri bağlamaq və ya icra etməyə qadağan edilir ki, Servis və/və ya İstifadəçisi tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər.

2.25. Administrasiya Servisdə barəsində elan yerləşdirilmiş Malı, belə Mal barəsində elan verilməsi zamanı İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş fərqlənən üsulla, reklam etmək hüququna malikdir.

2.27. Administrasiya istənilən elanın Servisdən asılı və ya müstəqil səbəblərdən nümayiş müddətlərinin yerini dəyişdirmək, dayandırmaq, bitirmək və ya uzatmaq hüququna malikdir.

2.27. Administrasiya istənilən vaxt istənilən elanın nümayişini, hazırkı Razılaşmada söylənmiş qaydaları pozan səbəblərdən, həmçinin də başqa İstifadəçilərin hüquqlarını pozan və ya qüvvədə olan qanunvericiliyi pozan səbəblərdən, həmçinin başqa səbəblərdən, dayandırmaq hüququna malikdir.

2.28. Administrasiya elanlarda düzəliş etmək, onları başqa rubrikalara keçirmək, həmçinin İstifadəçilərin elanları ilə istənilən başqa hərəkətləri etmək hüququna malikdir.

2.29. Administrasiya elanların yerləşdirilməsindən (nəşrindən) imtina etmək hüququna malikdir.

2.30. Elanın rəsmiləşdirilməsinə dair tələblər Servisdə elanların dərc edilməsi qaydalarında "Saytın qaydaları" bölməsində təyin edilmişdir. "Saytın qaydaları".

2.31. İstifadəçi qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən elanların məzmununa görə tam və xüsusi məsuliyyəti daşıyır.

3. Ödənişli xidmətlər

3.1. İstifadəçilər Servisdə pullu xidmətləri sifariş edə bilərlər.

3.2. Pullu xidmətlərin növləri:

  3.2.1. Premium elan;
  3.2.2. VIP elan;
  3.2.3. Elanı irəli çəkmək;

3.3. Xidmətlərə qiymətlər, həmçinin ödənişli xidmətlərin sifariş qaydası Servisin müvafiq səhifələrində göstərilmişdir.

3.4. Servisin xidmətlərini ödəmiş Servis İstifadəçisi vasitələrin qaytarılması xahişi ilə Administrasiyaya müraciət etmək hüququna malikdir. Pul vasitələrinin qaytarılmasında qaytarılma və ya imtina haqqında qərar birtərəfli qayda ilə Administrasiya tərəfindən qəbul edilir.

3.5. Administrasiya pul vasitələrinin İstifadəçiyə qaytarılmasında imtina etməkdə bu hallarda haqlıdır, əgər:

  3.5.1. İstifadəçi hazırkı Razılaşmanın şərtlərini müntəzəm pozur.
  3.5.2. Əgər xidmət aktivləşdirilmişdir, həmçinin hallarda, əgər elan moderasiyadan sonra silinmişdir.
  3.5.3. İstifadəçi qadağan edilmiş mallar, xidmətlər və təkliflər haqqında elanı yerləşdirmişdir.
  3.5.4. Ödəmə sistemində hər hansı nasazlıqların yaranması halında. Servis İstifadəçilərin vasitəsilə Servis xidmətlərini ödəyən ödəmə sistemlərinin işinə görə məsuliyyət daşımır. Pul vasitələrinin bu halda qaytarılması haqqında məsələ fərdi qaydada həll edilir.
  3.5.5. Digər hallarda Administrasiyanın qərarı üzrə.

3.6. Pul vəsaitlərin qaytarılma qaydası Administrasiya və İstifadəçi arasında hər konkret hal üçün müəyyən edilir.

3.7. Geri qaytarılmalı olan pul vəsaitləri 30 gün ərzində istifadəçinin hesabına köçürüləcək.

4. “Mesajlar” funksiyası

4.1. Avtorizasiya olunmuş İstifadəçilər məhsulları, xidmətləri və razılaşmaların şərtlərini müzakirə etmək üçün “Mesajlar” funksiyasından yararlana bilər. Bu funksiyanın digər məqsədlər üçün istifadəsi qadağandır.

4.2. İstifadəçilər arasında yazışmalar şəxsi xarakter daşımır. Administrasiya İstifadəçi razılaşmasında öz əksini tapan hüquq və vəzifə tələblərinə əməl olunması üçün ayrı-ayrı yazışmaları nəzərdən keçirmək hüququna malikdir.

4.3. “Mesajlar” funksiyası vasitəsilə İstifadəçiyə mesaj yazmaq imkanı Administrasiyanın hər hansı təsiri və nəzarəti olmadan üçüncü şəxslər tərəfindən istifadə oluna bilər. Administrasiya digər İstifadəçilərin və/və ya avtomatlaşdırılmış sistemlərin (robotların) mesaj göndərmə formasından, eləcə də İstifadəçilərin Saytda yerləşdirdiyi telefon nömrələrindən istifadə etməsinə görə məsuliyyət daşımır.

5. Kommunikasiya

5.1. Administrasiya İstifadəçilərə onların tərəfindən göstərilmiş elektron poçt ünvanlarına və ya telefon nömrələrinə elektron məktubları və/və ya qısa xəbərləri (SMS mesajları) göndərmək hüququna malikdir. Servisin mesajları Servisdə dərc edilə bilər.

5.2. Əlavə olaraq İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə məktublarla və mesajlarla, lakin, məhdudlaşdırılmadan: başqa İstifadəçilərdən sazişin bağlanması üzrə təkliflər, təkliflər və başqa informasiya və/və ya reklam xarakterli mesajlar və başqa mesajlar ola bilər. İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə mesajlar və/və ya onların ayrı hissələri reklam xarakterinə malik ola bilər, həmçinin də özündə reklam, informasiya və başqa elanları saxlaya bilər.

5.3. Servisdə dərc edilmiş mesajlar onların dərc edildiyi anından İstifadəçiyə çatdırılmış hesab edilir.

5.4. Administrasiya başqa İstifadəçilər tərəfindən istifadəyə və/və ya Servisdə mesajların forma üzrə yerləşdirilmiş avtomatlaşdırılmış sistemlərlə (robotlarla) göndərilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

5.5. Administrasiya başqa İstifadəçilər və/və ya robotları tərəfindən Servisin səhifələrində İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmiş telefon nömrələrindən və elektron ünvanlarından istifadəyə görə məsuliyyət daşımır.

5.6. İstifadəçi təsdiqləyir ki, Administrasiya İstifadəçilərə məktub və mesajları göndərmək məqsədləri üçün elektron poçt ünvanlarını və telefon nömrələrini üçüncü şəxslərə vermək hüququna malikdir.

5.7. İstifadəçinin Administrasiya və ya Servisin moderatorları ilə yazışması ünvanı Servisdə göstərilən elektron poçt qutusunun köməyi ilə həyata keçirilir.

5.8. İstifadəçiyə Servisdə moderatorların və Administrasiyanın hərəkətləri haqqında şərhlər, müzakirələr və başqa yazıları qoymaq qadağandır.

5.9. İstifadəçi müvafiq sorğunu göndərib öz telefon nömrəsinə və ya elektron ünvana mesajların alınmasından istənilən vaxt imtina edə bilər.

6. Proqram təminatı

6.1. Administrasiya saytın yerləşdirildiyi domen adının, saytın özünün, mobil əlavələrin, həmçinin bütün Servis və Servisin bütün proqram təminatının xüsusi sahibkarıdır.

6.2. Proqram təminatının yükləməsi zamanı Administrasiya İstifadəçiyə proqram təminatından istifadə üçün, onun üçüncü şəxslərə verilməsi hüququ olmadan, şəxsi pulsuz adi lisenziyanı verir.

6.3. Servisin funksiyalarına əsasən belə lisenziya istisna olaraq İstifadəçiyə Servisin xidmətlərindən istifadə imkanının verilməsi və onlardan xeyirlərin alınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

6.4. (Servisin) Administrasiyanın (o cümlədən proqram təminatının) intellektual mülkiyyəti obyektlərinin surətini çıxarılması, dəyişdirilməsi, paylaşması, satılması (realizasiya edilməsi), mübadilə edilməsi və ya tamamilə və ya hər hansı hissəsinin icarəyə verilməsi, həmçinin də Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadan proqram təminatının mənbə kodunun "sındırılması" və ya alınmasına cəhd edilməsi qadağan edilir.

7. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

7.1. Servisdə İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş Bütün informasiya (o cümlədən şəxsi məlumatlar), İstifadəçi tərəfindən onun Malının satılması (realizasiyası) üçün yerləşdirilir.

7.2. İstifadəçi özü haqqında bu və ya digər informasiyanı ancaq öz maraqlarında, o cümlədən İstifadəçi ilə əlaqənin qurulmasının sadələşdirilməsi və/və ya İstifadəçinin eyniləşdirməsi üçün yerləşdirir.

7.3. Özü haqqında informasiyanı yerləşdirərək, İstifadəçi anlayır və onunla razılaşır ki, belə informasiya Servisdə açıq girişdə yerləşdirilir, yəni tanış olma üçün istənilən müştəriyə və ya Servisin İstifadəçilərinə mümkündür.

7.4. Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с таким размещением информации, в том числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки для рассылки спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам, риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные риски, вытекающие из такого размещения информации.

7.5. Servis Mal barəsində sazişlərin təşkilatçısı, vasitəçisi, alıcısı və ya satıcısı deyildir.

7.6. Servis Servisin İstifadəçiləri tərəfindən sazişlərin bağlanmasına və icrasına (həyata keçirilməsinə), sazişlərin bağlanması nəticəsində vurulmuş ziyana, itmiş xeyirlərə, gəlirlərə, maliyyə zərərlərinə və ya vasitəli, faktiki, kənar və ya cərimə zərərlərinə, həmçinin hər hansı şəxsin qanunsuz əməlləri nəticəsində, görə məsuliyyət daşımır.

7.7. Servisin xidmətlərindən istifadə edib, İstifadəçi onunla öz razılığını təsdiqləyir ki, o Servisdən məsuliyyəti öz üzərinə götürərək istifadə edir, Servisdə yerləşdirilmiş elanların istifadəsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyır.

7.8. Servis İstifadəçilərə realizasiyası (satışı) və/və ya əldə edilməsi qanunla, hazırkı Razılaşma ilə və Servisdən istifadənin başqa qaydaları ilə icazə verilmiş Mallar barəsində elanları yerləşdirmək imkanı verən alətdir.

7.9. Servis İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş elanları həmişə yoxlamır, nəticədə, keyfiyyət, təhlükəsizlik, qanunilik və Malın onun təsvirinə uyğunluğu, həmçinin də satıcının Malı satmaq və alıcısının əldə etmək imkanı Xidmətin kontrolundan kənardadır.

7.10. Servis İstifadəçilər tərəfindən elanlarda yerləşdirilən informasiyanın etibarlılığına nəzarət edə bilmir.

7.11. Servis, onun Administrasiyası, rəhbərlik və əməkdaşlar, Servisdə yerləşdirilmiş elanların məzmununa, həmçinin onların etibarlılığına görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.

7.12. Administrasiya, onun rəhbərliyi və əməkdaşlar, istənilən xəbərlərin (o cümlədən, İstifadəçilər tərəfindən poçt qutusuna və/və ya mobil telefona alınan), məzmununa görə, həmçinin də İstifadəçilərin əlaqə məlumatlarının başqa istifadəsinə görə, heç bir məsuliyyət daşımırlar.

7.13. İstifadəçi anlayır ki, Servisdə elanın yerləşdirilməsi faktı onun zəmanəti deyil ki, hər hansı Malın təklifi, satılması və/və ya əldə edilməsi həqiqidir və qanunidir. Sazişin həyata keçirilməsi haqqında qərarı İstifadəçi sərbəst olaraq qəbul edir.

7.14. Qanunvericiliklə icazə verilmiş dərəcədə, Servisin istənilən iddialar üzrə ümumi məsuliyyəti İstifadəçi tərəfindən Servisin xidmətlərindən istifadəsinə görə və ya (Servisin mülahizəsinə görə) bu xidmətlərin İstifadəçiyə təkrar verilməsi ilə ödənmiş məbləğ ilə məhdudlaşdırılır.

7.15. İstifadəçi razılaşır ki, İstifadəçinin və başqa İstifadəçilərin və/və ya Servisin müştəriləri arasındakı bütün mübahisələr (o cümlədən sazişlərin həyata keçirilməsi nəticəsində) İstifadəçi Administrasiyanı cəlb etmədən sərbəst həll edir.

7.16. Administrasiya Servisin xidmətlərinə üçüncü şəxslərin Administrasiyanın razılığı (icazəsi) və/və ya məlumatı olmadan həyata keçirilmiş istənilən girişinə və/və ya İstifadəçilər haqqında istənilən informasiyaya görə (o cümlədən şəxsi məlumatlar), məsuliyyət daşımır.

7.17. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сервиса и/или в результате осуществлённых сделок Пользователем, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на Сервисе или иными контактами Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сервисе информацию.

7.18. Administrasiya Servisə ötürülə bilən və ya Servis vasitəsilə üçüncü şəxslər tərəfindən çatdırıla bilən istənilən proqram nasazlıqları, sınıqlar və başqa texniki və proqram nasazlıqlarına görə, həmçinin səhvlərə, proqram viruslarına, və s. görə məsuliyyət daşımır.

7.19. İstifadəçi yalnız qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı Razılaşmaya uyğun olaraq hərəkət etməyi, həmçinin qanunvericiliyə uyğun olaraq Servisdə və Servisin xidmətlərindən istifadə vaxtı şəxsi hərəkətlərinə və fəaliyyətsizliyinə görə tam məsuliyyət daşımağı öhdəsinə götürür.

7.20. Servisin İstifadəçisinin başqa İstifadəçisi tərəfindən hüquqlarının pozulduğu halda (intellektual mülkiyyət obyektinin qanunsuz istifadəsi və sair), İstifadəçi, kimin ki hüquqlar pozulmuşdur, müvafiq şikayət ilə Administrasiyaya və ya moderatorlara müraciət edə bilər. Administrasiya şikayətə baxmağı və, onun əsaslı olduğu halda, İstifadəçinin hüquqlarının pozulmasının dayandırılması tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür.

8. İstifadə qaydalarının hərəkət müddəti

8.1. Hazırkı razılaşma İstifadəçi tərəfindən Servisin xidmətlərindən istifadəsinin başlanğıcı anından qüvvəyə minir, Servisdə İstifadəçinin qeydiyyatı və ya elanın yerləşdirilməsi faktından asılı olmayaraq, və müddətsiz qüvvədədir.

8.2. İstifadəçi istənilən vaxt özünün Servisin xidmətlərindən istifadə hüququnu dayandırmaq hüququna malikdir. Bundan sonra İstifadəçi yeni Elanları yerləşdirmək hüququna malik deyildir.

8.3. Servis şəxsi mülahizə üzrə İstifadəçinin girişini dayandırmaq hüququna malikdir. Xidmətlərə girişi dayandırılan və ya məlumatları həqiqi olmayan İstifadəçi Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar qeydiyyatdan keçmək hüquqlarına malik deyil, həmçinin belə İstifadəçi Servisə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

9. Digər şərtlər

9.1. Mübahisələrin yarandığı halda hazırkı Razılaşmanın tərəfləri onları danışıqlar yolu ilə həll etməyi öhdəsinə götürürlər. Hazırkı Razılaşmanın və Servis xidmətlərinin verilməsinin icrası zamanı yaranan mübahisələr qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir.

9.2. Bütün mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi tətbiq edilir.

9.3. Servis birtərəfli qaydada və İstifadəçilərə bildirmədən hazırkı Razılaşmanı dəyişdirmək hüququna malikdir. Razılaşmanın yeni redaksiyası Servisdə dərc edilməsi tarixindən qüvvəyə minir.

9.4. Razılaşmada heç nə İstifadəçi və Administrasiya arasında agent münasibətlərinin, Yoldaşlığın münasibətlərinin, birgə fəaliyyət üzrə münasibətlər, şəxsi işəgötürmənin münasibətlərinin, və ya Razılaşma ilə birbaşa nəzərdə tutulmamış hər hansı bir başqa münasibətlərin müəyyən edilməsi kimi anlaşıla və izah edilə bilməz.

9.5. Məhkəmə tərəfindən Razılaşmanın hər hansı müddəasının etibarsız və ya məcburi icraya aid olmayan kimi tanınması Razılaşmanın başqa müddəalarının etibarsız olması ilə nəticələnmir.

9.6. Razılaşmanın müddəalarının İstifadəçilərindən hər hansı biri tərəfindən pozulması halında Administrasiya tərəfindən fəaliyyətsizlik daha sonra Administrasiyanı öz maraqlarının və hüquqlarının müdafiəsinə uyğun olan hərəkətləri təşəbbüs etmək hüququndan məhrum etmir.

9.7. Hazırkı Razılaşma ilə nəzərdə tutulmamış bütün başqa şərtlər və şəraitlər, ayrı fərdi qaydada tənzimlənir.

İstifadəçi təsdiqləyir ki, hazırkı Razılaşmanın bütün bəndləri ilə tanış edilmişdir və onları sözsüz tam həcmdə qəbul edir.

İstifadəçi razilaşmasına əlavə №1

1. Məxfilik siyasəti

1.1. Hazırkı məxfilik Siyasəti https://milyon.az/ Servisin İstifadəçi Razılaşmasının ayrılmaz hissəsidir.

1.2. Hazırkı məxfilik Siyasəti İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının alması, saxlaması, işlənməsi, istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydasını müəyyən edir.

1.3. İstifadəçilərin şəxsi məlumat bazası Administrasiyanın ünvanı üzrə yerləşir.

1.4. Şəxsi məlumatlar Bazasının sərəncamçısı Administrasiyadır.

1.5. При заполнении формы для публикации объявления или при регистрации Пользователя на Сервисе, или при подписке на рассылку, а также в других случаях использования Сервиса, Пользователь предоставляет Администрации сведения и персональные данные. Сбор информации может также осуществляться путем проведения опросов Пользователей Сервиса. Участие в опросах Пользователей осуществляется с согласия Пользователей.

1.6. İstifadəçi Servisə özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa informasiyanın verilməsi haqqında sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin də bununla belə şəxsi məlumatların və informasiyanın Administrasiya tərəfindən işlənməsinə, işlənməsi üçün onların Administrasiyanın tapşırığı ilə hərəkət edən başqa İstifadəçilərə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə öz razılığını bildirir.

1.7. Şəxsi məlumatların işlənməsi istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə, həmçinin xaricə) və şəxsi məlumatların, həmçinin informasiya (avtomatlaşdırılmış) sistemlərinin istifadəsi ilə məhv edilməsidir.

1.8. Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri, o cümlədən, aşağıdakılardır:

  1.8.1. Servisin, onun servislərinin və xidmətlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün statistik və analitik məlumatların alınması;
  1.8.2. göstərilən xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;
  1.8.3. Servisin və ya üçüncü şəxslərin informasiya və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeni imkanlar, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında xəbərdarlıq);
  1.8.4. İstifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;
  1.8.5. обеспечение соблюдения требований действующего законодательства.

1.9. Сервис собирает о Пользователях следующую информацию:

  1.9.1. персональную (личную) информацию, которую Пользователь вносит, показывает или другим способом раскрывает Администрации при использовании Сервиса. Такой информацией может быть, в частности (но, не ограничиваясь), имя и фамилия (наименование) Пользователя, адрес электронной почты и пароль, номер телефона, расположение Пользователя, а также адрес. Если Пользователь входит через профиль социальной сети, Сервис может также собирать информацию, размещенную в профиле такой социальной сети. Пользователь несет ответственность за предоставленную им информацию, в то время как Сервис предоставляет канал для распространения и публикации сведений Пользователя в Интернете.
  1.9.2. техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сервиса во время его посещения.

1.10. Сервис, а также Администрация не собирает и не обрабатывает данные о расовом или этническом происхождении, политических, религиозных и мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и профессиональных союзах, осуждения к уголовному наказанию, а также данные, касающиеся здоровья, половой жизни, биометрические или генетические данные.

1.11. Сервис и Администрация не передают третьим лицам, не имеющим отношения к Сервису, никакие персональные или другие данные, предоставленные Пользователями, за исключением случаев, если Пользователь предоставил такое разрешение, а также в случаях, предусмотренных Пользовательским соглашением или законодательством.

1.12. Сервис и Администрация в некоторых случаях может передавать некоторые данные лицам, которые сотрудничают с Сервисом или являются связанными с Администрацией.

1.13. Администрация не продает и не передает в аренду информацию и персональные данные, предоставленные Пользователями в процессе использования Сервиса.

1.14. Чтобы облегчить взаимодействие между Пользователями, услуги подразумевают ограниченный доступ к контактной информации других Пользователей. Право использования сведений, предоставленных другими Пользователями, ограничивается Пользовательским соглашением.

1.15. Пользователь Сервиса обязуется не использовать данные, предоставленные другим Пользователем, без письменного разрешения такого Пользователя или без подтверждения каким-либо другим способом права использовать такие сведения. Все сведения, полученные Пользователем о других Пользователях в связи с использованием Сервиса, могут быть использованы только для совершения и исполнения сделок в отношении Товаров. Таким образом, Пользователю не разрешается использовать электронный адрес, ровно, как и номер телефона другого Пользователя для целей прямой рекламной рассылки или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а также для противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и согласия другого Пользователя.

1.16. Пользователь Сервиса имеет возможность в любое время частично изменять, удалять или другим способом редактировать персональные и другие данные, переданные им в процессе использования Сервиса.

1.17. Пользователь несет ответственность за точность и правильность указанной им любой информации и данных.

1.18. Если Пользователь осуществил вход, регистрацию и использует Сервис с помощью услуги OpenID, Пользователь может настроить порядок передачи и использования его данных в настройках такого сервиса.

1.19. Сервис и Администрация принимает все разумные меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц.

1.20. Все персональные данные, которые собираются и обрабатываются Сервисом, хранятся на одном или нескольких защищенных серверах, к которым нет доступа вне корпоративной сети. Все сотрудники Администрации, которые выполняют функции с доступом и использованием персональной и другой информации Пользователей, подписали соглашение о неразглашении информации о Пользователях третьим лицам.

2. Cookies, веб-маяки, и подобные технологии

2.1. Сервис может использовать файлы cookies, веб-маяки и другие подобные технологии для хранения информации. Данные файлы используются с целью облегчить пользование веб-сайта и его приложений, с целью повышения качества услуг Сервиса (в том числе безопасности), а также в рекламных целях.

2.2. Любая информация, получаемая Сервисом от Пользователя, а также размещение файлов cookies на браузере Пользователя осуществляется через уведомление и с согласия Пользователя. Продолжая использование Сервиса, Пользователь даёт своё разрешение Сервису на хранение на браузере Пользователя файлов cookies.

2.3. Сервис использует cookies и подобные технологии, которые остаются на устройстве Пользователя в процессе активности браузера Пользователя и cookies, а также другие подобные технологии, которые остаются на устройстве Пользователя в течение более длительного периода. Пользователь вправе блокировать, удалять или отключать такие cookies и подобные технологии, если устройство Пользователя позволяет это.

  2.3.1. Cookies – в компьютерной терминологии понятие, используемое для описания информации в виде текстовых или бинарных данных, полученных от Сервиса, которая хранится у Пользователя, то есть на браузере, а затем отправляется на Сервис, если Пользователь Сервиса повторно его посещает. Таким образом, Сервис отмечает браузер Пользователя при посещении. Файлы cookies облегчают пользование Сервисом, записывая данные, необходимые для входа в систему и сбора статистики. Файлы cookies не содержат персональных данных.
  2.3.2. Веб-маяки – небольшие графические изображения (также известные как "точечные маркеры" или "Сетевые маяки"), которые могут быть включены на Сервисе, а также его сервисах, приложениях, обмене сообщениями, и инструментах, которые обычно работают в сочетании с cookies, чтобы определить Пользователя.
  2.3.3. Подобные технологии – технологии, которые хранят информацию в браузере или устройстве, использующие локальные общие объекты или локальное хранилище, такие как «flash cookies», «HTML 5 cookies», и другие методы программных веб-приложений. Эти технологии могут работать во всех браузерах Пользователя, а в некоторых случаях не могут быть полностью управляемыми браузером и могут потребовать управления непосредственно через установленные Пользователем приложения или устройства.

2.4. Администрация предпринимает все меры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к cookies и подобным технологиям. Пользователь обязывается предпринимать аналогичные меры безопасности. Администрация гарантирует, что только Администрация и/или уполномоченные поставщики услуг Сервиса имеют доступ к данным cookies.

2.5. Поставщики услуг Сервиса являются компаниями, которые помогают с различными аспектами Сервиса. Администрация использует некоторых уполномоченных поставщиков услуг для предоставления Пользователю соответствующих услуг Сервиса, а также других целей, связанных непосредственно с деятельностью Сервиса. Такие поставщики услуг могут также размещать cookies на устройстве Пользователя через услуги Сервиса (сторонние cookies). Они могут также собирать другую информацию, например, IP-адрес или другие идентификаторы.

2.6. Любая информация, которую собирает и хранит Сервис посредством использования обозначенных выше технологий, используется с согласия Пользователя.

2.7. Пользователь может управлять cookies в настройках браузера или устройства. Для отказа от сбора и хранения информации необходимо в настройках браузера установить флажок в пункте «Не сохранять cookies», а также нажать на кнопку «Очистить cookies».

2.8. Информация технического характера, содержащаяся в системе, например, ip-адреса, используется Сервисом для обслуживания сетевого оборудования, а также для обобщения статистической и другой информации.

2.9. Сервис сохраняет данные последнего доступа Пользователя в систему, с целью обеспечения высокого качества предоставляемых сервисов, приспосабливаемых к индивидуальным потребностям и интересам Пользователя.

3. Внесение изменений в политику конфиденциальности

3.1. Администрация может вносить изменения, удалять или обновлять правила Политики конфиденциальности.

3.2. В случае если Пользователь не согласен с внесенными изменениями, он обязан прекратить использование Сервиса. В случае если Пользователь продолжает использовать Сервис, он соглашается и принимает все изменения и новую редакцию Политики конфиденциальности в целом.